Photo: Hans Kruse photography

I was born in Westfalia, Germany, and I studied architecture at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). I have been living in the Netherlands since 1990. In the more than 30 years that I have been working in the field of architecture, I have developed from a practicing architect (Mecanoo, EEA, KCAP) to a lecturer and researcher at TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment and advisory architect.

My passion is the space and its story, what people do with it, how they appropriate space and shape it. When a space is created, the story begins. My focus is dweling, the living environment and the city. Often, the city literally lays next to the public space and the bustle of the city. The human being in our built environment is central to me, from micro to macro level, from chair to city.

I find it particularly easy to coach, advise and enthuse other people for our built environment. Through my dissertation on façade architecture I have learned to look differently and I  developed a method to thoroughly analyze a façade, and to investigate who actually determines the façade, the architect, the government with its legislation, the culture, the spitit of time or the occupant.

At the moment I supervise graduates, give lectures at various locations and for various institutions and I do research. Because of a special fascination for Japan, I visited this country several times. In 2011 I was allowed to live in a Machiya (a traditional living-shop house) and did research about this house. This year I have developed an architecture trip to Japan that will take place in November 2018.

At the moment I am doing research about living with care. I connect this to education.

My dream is a world where we live with care for each other, a world where people are central, a soft and enriching world, a beautiful world, with space for each other and buildings like pearls where we like to be.

I want to contribute to this with my lectures, research and education.

----------------------------------------------------------------- Nederlands -----------------------------------------------------------------------

 

Ik ben geboren in Westfalen, Duitsland, en heb een studie architectuur gevolgd aan de Karlsruhe Institut of Technology (KIT). Sinds 1990 woon ik in Nederland. In de ruim 30 jaar dat ik werkzaam ben in de architectuur heb ik me ontwikkeld van praktiserend architect (Mecanoo, EEA, KCAP) tot docent en onderzoeker aan de TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment, docent Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) en adviserend architect.

Mijn passie is de ruimte en haar verhaal, wat mensen er mee doen, hoe ze zich ruimte toe eigenen en vorm geven. Als een ruimte gemaakt is, begint het verhaal. Mijn focus is het wonen, de woonomgeving en de stad. Vaak wordt in de stad letterlijk naast de publieke ruimte en de drukte van de stad gewoond. De mens in onze gebouwde omgeving staat voor mij centraal, van micro tot macro niveau, van stoel tot stad. 

​Bijzonder leuk vind ik het coachen, adviseren en het enthousiasmeren van andere mensen voor onze gebouwde omgeving. Door mijn dissertatie over gevelarchitectuur heb ik anders  leren kijken en heb ik een methode ontwikkeld om een gevel grondig te analyseren, en te onderzoeken wie de gevel eigenlijk bepaalt, de architect, de overheid met haar wetgeving, de cultuur, de tijdgeest of de bewoner.

Op dit moment begeleid ik afstudeerders, geef lezingen op diverse locaties en voor diverse instellingen en ik doe onderzoek. Door een bijzondere fascinatie voor Japan ben ik daar meermaals geweest. In 2011 heb in een Machiya (een traditioneel woon-winkel huis) mogen wonen en daar onderzoek over gedaan. Dit jaar heb ik een architectuur-reis naar Japan ontwikkeld die in november 2018 voor het eerst plaats vindt.

Op dit moment doe ik onderzoek over wonen met zorg. Dat verbind ik met het onderwijs.

Mijn droom is een wereld waarin wij met zorg voor elkaar leven, een wereld waarin de mens centraal staat, een zachte en verrijkende wereld, een mooie wereld, met ruimte voor elkaar en gebouwen als parels waar we graag zijn.

Met mijn lezingen, onderzoek en onderwijs wil ik daar een bijdrage aan leveren.