Dit onderzoek is gebaseerd op het feit dat alle mensen een basisbehoefte aan bescherming hebben,

zowel tegen het buitenklimaat als tegen andere mensen (en dieren). Mensen hebben een ruimte

nodig om zich van de buitenwereld af te kunnen sluiten. De twee condities buiten en binnen,

publiek en privé, contact met, of isolatie van de buitenwereld, zijn relevant bij het vervullen van deze basisbehoefte. Daarnaast willen mensen dat hun woonhuis een eigen aanzien heeft waarmee ze

zich kunnen identificeren en dat ze ook naar de buitenwereld kunnen tonen. Dit kan vaak afgelezen

worden aan de gevel. De gevel die zich aan een publieke zijde toont, wordt door de meeste mensen

gezien. Het beschermen en het aanzien zijn twee belangrijke eigenschappen van de gevel. Ze worden

in dit onderzoek samengevat met de begrippen sociale filter voor het beschermen en gezicht of

masker voor het aanzien. De middelen die voor de bescherming ingezet kunnen worden omvatten een

breed spectrum, waarvan het hek, de drempel, de deur en de luiken maar enkele eerste voorbeelden

zijn. De middelen die ingezet kunnen worden om een huis een aanzien te geven zijn even divers.

De middelen van de sociale filter en het gezicht of masker zijn niet strikt van elkaar te scheiden;

vaak vervullen ze beide functies. De gevel als een sociale filter en als een gezicht of masker van het woongebouw zijn uitgangspunten van dit onderzoek. Zowel de sociale filter als het gezicht van het wonen ondergingen door de stapeling van woningen grote veranderingen. De geschiedenis van het

wonen in Nederland laat zien dat het individuele woonhuis vanaf de negentiende eeuw maar een

deel van de woonmogelijkheden dekte; het stapelen van woningen in grotere gebouwen, samengevat

onder de term woongebouw, werd in de steden een noodzaak. Daarom is dit onderzoek gericht op het

woongebouw en zijn gevel in de Nederlandse stad.

 

Twee vragen vormen het vertrekpunt van dit onderzoek. 1. Hoe kan de informatie over behoefte aan

contact of isolatie, maar ook over de behoefte aan aanzien, worden afgelezen aan de buitenkant van

het woonhuis? 2. Wat gebeurt er met het gezicht en de sociale filter op het moment dat we niet kijken naar een woonhuis voor slechts één sociale eenheid, maar naar een woongebouw waarin meerdere

woningen gestapeld zijn? Deze twee vragen resulteerden in een onderzoek naar de middelen waarmee

de sociale filter en het gezicht in een gevel leesbaar gemaakt worden.

https://journals.open.tudelft.nl/index.php/abe/article/view/1642